Aktuálne – čo nás čaká?

10. máj – Deň matiek – o 16,30 hod.

do 31. mája – Zápis detí na šk. rok 2016/17 – zápis detí do materskej školy na šk. rok 2016/17 sa uskutoční v termíne od 30.4.2016 do 31.5.2016. Bližšie info v Oznámení o zápise