Aktuálne – čo nás čaká?

Jedálny lístok

19.06.2017 – 23.06.2017

Zápis do MŠ 2017/2018

Oznámenie o zápise detí do MŠ v šk. r. 2017/2018

Akcie na najbližšie obdobie

  • Dňa od 19.6.2017 – do 23.6.2017 bude PLAVECKÝ  VÝCVIK pre predškolákov

  • Dňa 28.6.2017 oslavujeme Deň Otcov a zároveň sa uskutočni každoročná koncoročná grilovačka