Aktuálne – čo nás čaká?

Jedálny lístok

24.4.2017 – 28.4.2017

Zápis do MŠ 2017/2018

Oznámenie o zápise detí do MŠ v šk.r. 2017/2018

Akcie na najbližšie obdobie

  • Dňa 29.4. 2017 o 9.00.hod bude JARNÁ BRIGÁDA v MŠ

  • Dňa od 29.5 – do 2.6.2017 bude PLAVECKÝ  VÝCVIK pre predškolákov

  • Dňa 17.5.2017 oslavujeme Deň Matiek

  • Dňa 27.5.2017 o 9.00.hod DUCHOVNÁ OBNOVA pre rodičov

  • Dňa 28.6.2017 oslavujeme Deň Otcov a zároveň sa uskutočni každoročná koncoročná grilovačka