Aktuálne – čo nás čaká?

Jedálny lístok

20.3.2017 – 24.3.2017

Zápis do MŠ 2017/2018

Oznámenie o zápise do MŠ v školskom roku 2017/2018

 

2%

Milí rodičia,
ako každý rok o tomto  čase :) , obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% / 3% z Vašich daní.

Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2%, sú dôležitou súčasťou príjmov pre škôlku, pretože prostriedky, ktoré poskytuje zriaďovateľ (arcibiskupský úrad) pokrývajú len základné náklady na chod škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál a pod. Podľa potreby sa financovali aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore a podobne.

V prílohách  nájdete postup pre zamestnancov, za ktorých robí zúčtovanie dane zamestnávateľ, aj pre tých z Vás, ktorí si daňové priznanie (typ A alebo typ B) podávate sami.

Tí z Vás, ktorí sú hrdými majiteľmi vlastnej firmy (alebo si to vedia vybaviť u zamestnávateľa), nájdu informácie pre poukázanie podielu na dani právnickými osobami na.
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-pravnicke-osoby/

Vopred ďakujeme!

Vyhlasenie2016-2017_IRL

postup_zamestnanec_rocne-zuctovanie-preddavkov-zamestnavatelom

Postup_FO_dan-priznanie-A-alebo-B[1]

 

 

 

Akcie na najbližšie obdobie

  • V pôstnom období sa zapájame do verejnej zbierky

trieda Fialky           26.3.2017  po sv. omši o 9.45 hod
trieda Prvosienky   5.4.2017 po sv. omši o 9.45 hod
trieda Konvalinky   9.4.2017 po sv omši o 8.15 hod a 9.45 hod

budú pred kostolom v Lamači spolu s učiteľkami predávať za dobrovoľný poplatok vlastnoručne vyrobené výrobky.

  • Dňa 5.4.2017 o 15.30  VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE  pre deti a rodičov

  • Dňa od 29.5 – do 2.6.2017 bude PLAVECKÝ  VÝCVIK pre predškolákov

  • Dňa 17.5.2017 oslavujeme Deň Matiek

  • Dňa 28.6.2017 oslavujeme Deň Otcov a zároveň sa uskutočni každoročná koncoročná grilovačka