Možnosť darovať 2 – 3% z dane – 2021 (za rok 2020)

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať Vaše 2%, resp. 3% nášmu občianskemu združeniu.

Dôležité dátumy pri podávaní:

15.02. 2021 – Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov.

31.03.2021 – Termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby (FO), ak nemá FO podanú žiadosť o predĺženie termínu.

30.04. 2021 – Termín na zaslanie vyhlásenia zo strany daňovníkov, z ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zasiela sa Potvrdenie o zaplatení dane). Pozor, vyhlásenie sa zasiela na daňový úrad – nie na adresu občianskeho združenia.

Postup: