Pocitový chodník

Náš škôlkarský areál sa rozrástol o novú didaktickú pomôcku, ktorá rozvíja nielen vnímavosť rôznorodých materiálov ale najmä koordináciu, motoriku, rovnováhu, spevňovanie klenby chodidla.

Celý projekt bol realizovaný s finančnou podporou od Nadácie ZSE a vybudovaný vďaka spoločnosti in-green.sk.

Nadácia ZSE

Senzorický chodník