Prerušená prevádzka v čase školských prázdnin v šk. roku 2017/2018

Jesenné prázdniny

30.október – 31. október 2017 (nástup do MŠ 2.november)

Vianočné prázdniny

23. december 2017 – 5. január 2018 (nástup do MŠ 8. januára 2018)

Jarné prázdniny

5. marec  2018 – 9. marec  2018 (nástup do MŠ 12. marec  2018)

Letné prázdniny

MŠ je zatvorená od 30.júla 2018 do 31. augusta 2018
(nástup po prázdninách 3. septembra 2018)