Prerušená prevádzka v čase školských prázdnin v šk. roku 2018/2019

Jesenné prázdniny

31.október – 2.november 2018 (nástup do MŠ 5.november 2018)

Vianočné prázdniny

27. december 2018 – 7. január 2019 (nástup do MŠ 8. januára 2019)

Jarné prázdniny

25.február 2019 – 1. marec  2019 (nástup do MŠ 4. marec  2019)

Veľkonočné prázdniny

18. apríl 2019 – 23. apríl 2019 (nástup do MŠ 24.apríl 2019)

Letné prázdniny

1.júl 2019 – 31. august 2019

MŠ je zatvorená od 29.júla 2019 do 31. augusta 2019
(nástup po prázdninách 2. septembra 2019)