Všetky príspevky Marta Spišáková

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

2020

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil revitalizáciu školského dvora zakúpením herného prvku – lanovej pyramídy.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2020, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu lanovej pyramídy v prednej časti školského dvora.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


2017, 2015

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.


Podporte nás 2 %, resp. 3 %, z dane

Milí rodičia!

Aj tento rok je možnosť poukázať 2 – 3 %, z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2 – 3 %, z dane, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu, vážime si ju.

Tlačivá a pokyny nájdete tu.