Dve percentá – pokyny pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021.

  1. Vypočítajte si:
    a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. 
  2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:

IČO: 31807518  
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov:  Iniciatíva rodičov Lamača  
Sídlo: Zlatohorská 18,841 03 Bratislava

  1. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
  4. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vaše 2 % (3 %) v prospech IRL.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3 % z dane! Číslo účtu IRL nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet IRL prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Na poukázanie 3 % dane podávate okrem daňového priznania aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2020. Ak poukazujete iba 2 % z dane, podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. IRL nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.