Tematické týždne

Každý týždeň v našej materskej školke sa zameriava na inú tému.

Pomocov fotografií sa Vám pokúsime priblížiť danú tému.

  1. HUDOBNÝ TÝŽDEŇ
  2. TÝŽDEŇ PLNÝ POČASIA