Mesto povolaní

Predstavené im boli rôznorodé povolania prostredníctvom interaktívnej výstavy1