Krúžky

Školský rok 2019/2020

Angličtina

Pondelok od 15.00

Tanečno-hudobný

Streda od 15.00

Výtvarníček

Skupina 1 štvrtok 14.30–15.15
Skupina 2 štvrtok 15.30–16.15