Krúžky

Angličtina

streda od 15.30 hod.

Tanečná

pondelok od 15.30  hod.

Hudobná

štvrtok od 15.15 hod.

Hláskovo

utorok od 15.30 hod.