Krúžky

Angličtina

utorok od 15.15 hod.

 

Tanečná

utorok od 16.15  hod.

Nemčina

streda od 15.15 hod.

Dramatický

štvrtok od 15.15 hod.