Krúžky

Angličtina

pondelok od 15.00 hod.

Tanečno – hudobný

streda od 15.00  hod.

Výtvarníček

štvrtok od 15.00