Občianske združenie IRL

Iniciatíva rodičov Lamača (IRL) je občianske združenie, ktoré vzniklo na jeseň roku 2004 ako reakcia na potreby rodičov v Lamači riešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy v Lamači.

Aktivity združenia sú úzko prepojené s fungovaním a podporou CMŠ Filipa Neriho, ktorá vznikla z iniciatívy IRL postupnou transformáciou z tried s kresťanským zameraním (r. 2005) na elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej (r. 2009), až po súčasnú samostatnú cirkevnú materskú školu (od r. 2010).

Svojou činnosťou a aktivitami sa IRL snaží podporovať a skvalitňovať podmienky, v ktorých sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa sa IRL uchádza o granty a 2% z dane.

Členmi občianskeho zduženia sú rodičia detí navštevujúcich CMŠ Filipa Neriho.  Členovia komunikujú s vedením materskej školy a spolupodieľajú sa na riešení aktuálnych problémov a výziev, písaní projektov, zháňaní sponzorov.

Kontakt

Iniciatíva rodičov Lamača, o.z.
Zlatohorská 18
841 03 Bratislava

štatutárny zástupca: Katarína Ješková

e-mail: jeskovak@gmail.com

telefón:
02 6478 0303 – priamo do škôlky na Zlatohorskej ul.

číslo účtu: 2039258358 / 0200

IČO: 31807518