Dve percentá – pokyny pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Všetky potrebné tlačivá sú uvedené na konci tohto článku. 

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (spravidla do 15. 2.).
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 5. Údaje o IRL napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o IRL sú:

IČO: 31807518   
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov:  Iniciatíva rodičov Lamača  
Sídlo: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava

Všetky potrebné údaje sú už uvedené v tlačivách, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 2. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 3. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vaše 2% (3%) v prospech IRL.

Poznámky

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše 2020. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Číslo účtu IRL nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet IRL prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisujte sprava. IRL nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Tlačivá pre rok 2021 (daň za rok 2020)