Nadácia Pontis – Naše mesto

2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013

Ďakujeme Nadácii Pontis a podujatiu Naše mesto, že nám už mnoho rokov pomáhajú revitalizovať školský dvor a pripravovať každoročné podujatie pre deti „Noc v škôlke“.