Hlavné mesto SR Bratislava

2019

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za finančnú pomoc, ktorú sme využili na dobudovanie dopadovej plochy pod lanovou dráhou na škôlkárskom dvore.