Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj

2020

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil revitalizáciu školského dvora zakúpením herného prvku – lanovej pyramídy.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2020, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu lanovej pyramídy v prednej časti školského dvora.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


2017, 2015

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.