Nadácia ZSE

Nadácia ZSE

2021

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu pocitového (senzomotorického) chodníka pre deti v MŠ.

2020

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu „outdoorovej triedy“ pre deti v MŠ.