Poplatky

Školský rok 2020/2021

Čiastočná úhrada nákladov

60,00 €/mesiac
46,00 €/mesiac „predškoláci“ (dieťa, ktoré do 31.8. v danom šk. roku dovŕši 6 rokov)
Číslo účtu: SK21 0200 0000 0029 2910 9151
Možnosť platby pravidelne alebo aj raz ročne na začiatku. Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa+mesiac. Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe.

Strava

34,00 €/mesiac
10,00 €/mesiac „predškoláci“

Číslo účtu: SK41 0200 0000 0029 2912 9355 zostáva ako minulý rok.

Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Súrodenci môžu uhrádzať poplatok spolu v jednej platbe

Odhlasovanie obedov cez internet, najneskôr do 7:55.

Na konci školského roka sa spraví vyúčtovanie.

„predškoláci“ostatní
Stravná jednotka 2,80 €2,80 €
z toho:   
• réžiaplatí MŠ1,10 €1,10 €
• obedyštátna dotácia1,20 €
platí rodič0,50 €1,70 €
Mesačneplatí rodič10,00 €34,00 €

Príspevok do o.z. Iniciatíva rodičov Lamača

10,00 €/mesiac za jedno dieťa, 6,00€/mesiac za druhé dieťa
Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 3925 8358
Do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.
Rodičia sa automaticky stávajú aj členmi IRL.