Apríl

Čnosť:

Sila-pevnosť charakteru I

Prvosienky (3 – 4 ročné) 

Nesťažujem sa, som silný

Úvod:

 • Sila a výdrž je schopnosť podávať výkon a sú základom života. Preto treba túto čnosť rozvíjať už od útleho detstva.
 • Táto schopnosť sa musí rozvíjať spolu so vzťahom a príkladom dospelých , aj keď to je náročné.
 • Rodičia a učitelia musia vychovávať malé deti, ktoré sú v zhode s každodenným životom. Treba im vždy poukázať na obety, ktoré môžu denne vynakladať v premáhaní sa. Nemôžeme ale od nich vyžadovať námahu, ktorá ich presahuje.
 • Deti musíme často motivovať slovami: „Ty môžeš!“ „Ty to dokážeš!“. Tieto povzbudenia ich motivujú a pozývajú bojovať s ich vôľou a učia sa prekonávať. Za prekonanú námahu je dôležité ich oceniť.
 • Taktiež je veľmi dôležité, aby rodičia nezabraňovali problémom, ktoré mali v detstve. Rodičia nechcú, aby deti trpeli ako oni. No správne je pomáhať im prekonávať problémy a dávať im rady na ich prekonanie. Takto ich učíme, aby postupne samy prekonávali prekážky a nie aby sme ich my odstraňovali a vo všetkom ochraňovali.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a deťom položíme nasledujúce otázky:
  • Čo sa stalo Samovi? Bolí ho koleno?
  • Pomáha mu Lola? Tiež takto pomáhame našim kamarátom?
  • Ak ma niečo bolí, plačem a sťažujem sa celý deň?
  • Je správne povedať dospelému, keď ma niečo bolí? – Áno.
 2. Na precvičovanie si tejto čnosti sa s deťmi zahráme hru. Jeden padne, bude plakať, sťažovať sa, ale po chvíľke vyskočí a pomôže druhému, čo padol.
 3. Porozprávame deťom príbeh, v ktorom sa dieťa veľakrát zapiera, aby pomohlo rodičom, o čo ho žiadajú.

Aktivity doma:

 1. Pozorujte so svojím dieťaťom obrázok. Vyzvite ho, aby si spomenulo na nejakú situáciu, keď sa udrelo a nesťažovalo sa toľko.
 2. Pripomeňte deťom, že byť silný znamená poslúchnuť a neodvrávať, ak majú ísť načas do postele, alebo  vykonať niečo, čo im zadáte.

Fialky (4 – 5 ročné) 

Sedím pekne, aby som mohol pracovať

Úvod:

 • Sila a kapacita v namáhaní/premáhaní sa, sú základom všetkých ostatných čností. Ak nie je premáhanie sa, nie je ani možné dosiahnuť nejakú čnosť.
 • Striedmosť a skromnosť je životný štýl, ktorý treba u dieťaťa cvičiť od malička, aby si navyklo byť šťastné a spokojné so všetkým naokolo čo, má a vedelo za to všetko poďakovať.
 • Deti si túto kapacitu v premáhaní sa rozvíjajú len vtedy, keď to dospelí od nich vyžadujú. Rodičia a učitelia musia vyžadovať od deti malé premáhania sa, ktoré sú adekvátne ich veku a osobnosti.
 • Ak deti nevedieme vo výchove k premáhaniu sa, môžu veľmi ľahko padnúť do zlozvyku, ktorým je „stále sa na niečo sťažovať“. Ak nechceme aby dieťa stále za niečo fňukalo, nemôžeme sa nad ním neustále zľutovať, aj keď to vôbec nie je potrebné.
 • Robiť nejaký šport adekvátny k ich veku, ako napríklad bicyklovanie, beh a pod. im pomáha rozvíjať túto čnosť.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:
  • Čo vidíme na obrázku?
  • Kto sedí lepšie? Lola alebo Sam?
  • Prečo je dôležité sedieť pekne, keď pracujeme?
  • Ako vyzerá práca, keď nesedíme pekne?
 2. Zahráme si stoličkovú hru. Z hry vypadáva ten, kto si nesadne pekne alebo sa sťažuje.
 3. Môžeme dať do triedy nejaký obrázok, ktorý nám pripomína, aby sme pri práci pekne sedeli.

Aktivity doma:

 1. Porozprávajte sa o obrázku so svojím dieťaťom. Pripomínajte mu, že musí sedieť pekne v škôlke, ale aj doma.
 2. Ak sedí za stolom, kde si kreslí alebo číta, dohliadnite na to, aby sedelo v správnej polohe. Dajte mu nejaký obrázok alebo značku, ktorá mu pripomenie, že má správne sedieť.
 3. Ako v každom návyku, tak aj v tomto ste ako rodičia ste prvým príkladom. Sedieť pekne pri čítaní, jedení, pozeraní televízie . . .

Konvalinky (5 – 6 ročné) 

Zjem všetko, čo mi dajú

Úvod:

 • Musíme pomáhať deťom, aby sa snažili dosiahnuť každodenné malé méty, ktoré sa vyskytujú počas celého dňa.
 • Požiadavky na deti majú byť v súlade s úrovňou ich vyspelosti. Nemôžeme ich žiadať o veľké veci, ktoré nedokážu vykonať. Ani ich nemôžeme žiadať o viac vecí naraz. Ale taktiež ich nemôžeme nechať sa vzdať len tak pred akoukoľvek ťažkosťou.
 • Ak nedáme deťom príležitosť, aby sa snažili prekonať ťažkosť, stanú sa z nich v dospelosti ľudia, ktorí sa nebudú vedieť vyrovnať s problémami a čeliť im.
 • Ako vždy, rodičia by mali byť najlepším vzorom pre svoje deti, ktoré sa od nich učia. Deti si všímajú, ako sa ich rodičia snažia prekonávať prekážky, ako reagujú a hlavne, že sa nevzdávajú.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:
  • Čo vidíme na obrázku?
  • Ako sa správa Sam?
  • Snažíme sa jesť aj to, čo nám nechutí?
 2. Deti si modelujú rôzne jedlá z plastelíny. Niektoré im chutia a iné nechutia. Treba sa s deťmi porozprávať, prečo je dôležité jesť rôzne druhy jedál.
 3. Deti môžu doniesť do triedy rôzne druhy ovocia. Urobia ovocnú misu.

Aktivity doma:

 1. Pozorujete so svojím dieťaťom obrázok. Porozprávajte sa s ním o tom, čo robili v škôlke.
 2. Vaše 5-ročné dieťa by si už malo zvyknúť jesť rôzne druhy jedál. Najlepšia cesta ako to dosiahnuť je neustúpiť, aj keď sa bude sťažovať, že mu to nechutí.
 3. Snažte sa doma pripravovať vyváženú a pestrú stravu. Viete, čo mu chutí a čo mu nechutí. Podľa toho zostavte jedálniček, aby mu aspoň jeden chod jedla chutil. Tak dosiahnete, že si dieťa ľahšie navykne jesť všetko.