Január

Čnosť: Pracovitosť  I

Prvosienky (3 – 4 ročné) – Dokončím svoju prácu

Úvod:

 • Deti v tomto veku rady robia úlohy, ktoré im zadáme. Musíme im ale pomôcť, aby to, čo začali, aj dobre dokončili.
 • Treba vytvárať u detí návyk, aby boli vytrvalé v úlohách, ktoré začnú.
 • Je dobré, aby sme si aj my uvedomili ako deťom zadávame úlohy: „Teraz budeme robiť . . . . . . , až kým neskončíme, nezačneme . . . . . !“ Takto si postupne zvyknú na to, aby nezačali novú vec bez toho, že nedokončia predchádzajúcu.
 • U nás by mali nájsť podporu, aby dokončili to čo práve dôsledne robia. Postupne prídu na to, že nie je dôležité robiť veľa vecí, ale že dôležitejšie je, aby dobre dokončili vec,ktorú robia. Týka sa to aj upratania po sebe a udržiavania čistoty.

Aktivity v triede:

 1. Pozrieme si spoločne obrázok a deťom dáme tieto otázky:
  • Ako urobila svoju prácu Lola a ako Sam?
  • S ktorou prácou je spokojná učiteľka?
  • Sme spokojní aj my sami?
  • Začneme novú prácu, ak sme neskončili predchádzajúcu prácu?
 2.  Deťom dáme za úlohu, aby si skontrolovali svoje doteraz urobené práce. Ak nájdu niečo nedokončené, teraz je ten správny čas, aby si to dokončili.
 3. Zahráme sa s deťmi hru. Začneme im spievať nejakú pesničku (rozprávať rozprávku), ktorú deti poznajú a po chvíľke stíchneme, aby deti mohli samy dokončiť.

Aktivity doma:

 • Porozprávajte sa s dieťaťom o aktivite, ktorú vidíte na obrázku. Vyzvite ho aby vám pomohlo spolu dokončiť danú prácu, ktorú robíte.
 • Po tom, ako sa dieťa dohrá, musí si poupratovať všetky hračky, s ktorými sa hralo. Dávajte pozor, aby neboli odložené len niektoré hračky. Treba, aby dieťa vedelo, že je potrebné dobre upratať, to znamená odložiť všetky hračky.
 • Na to, aby dieťa dobre rozumelo Vášmu cieľu, Vám môže poslúžiť jedlo. Na tanier mu naberieme len toľko jedla, koľko zje (radšej menej a potom pridáme). Nie je dobré, keď si dieťa navykne na to, že jedlo zahadzuje, alebo nedoje len tak z vrtochu.

Fialky (4 – 5 ročné) – Dokončím svoju prácu načas

Úvod:

 • U detí treba podporovať námahu, ktorú vynaložia, aby dobre a na čas dokončili svoju prácu.
 • Deti v tomto veku majú sklon nechať sa veľakrát rozptýliť počas práce. Preto je dôležité, aby boli neustále usmerňované, aby s trpezlivosťou robili to, čo majú, a hlavne, aby to dokončili dobre  a na čas, ktorý je daný.
 • Počas hry môžeme jednoduchým a zábavným spôsobom dať nejaké časové výzvy: zadať čas na nejakú aktivitu, ktorú majú v danom čase splniť.
 • Je dôležité, aby dieťa videlo zmysel svojej námahy a úspech, keď prácu urobí dobre a načas.  Úlohou rodičov a učiteľov je motivovať, aby  s radosťou a prirodzenosťou dokončili začatú prácu načas.
 • Budúcnosť dobrého študenta začíname formovať už teraz. 🙂

Aktivity v triede:

 1. Pozorne si pozrieme s deťmi obrázok a pýtame sa ich nasledujúce otázky:
  • Je Samova práca dokončená?
  • Bude spokojný, keď ju dokončí?
  • Prečo by sme mali svoju prácu vždy dokončiť?
  • Je pekná nedokončená práca?
 2. Hráme sa, že dokončujeme vety. Učiteľka začne vetu a deti ju majú dokončiť s nejakým významom. Napr: „V obchode kúpime . . . , V škole sa naučím . . . „
 3. Hráme sa na tabuli. Učiteľka začne písať postupne číslice (písmená, slová). Nechá to bez dokončenia. Deti majú za úlohu uhádnuť, aké je to číslo, písmeno, slovo, a dokončiť to.

Aktivita doma:

 1. Nech dieťa podľa obrázku popíše, čo na ňom vidí a ako s ním pracovali v škôlke. Snažte sa z toho urobiť nejaké ponaučenie a záver.
 2. Dieťa musí mať aj doma nejakú zodpovednosť za službu, ktorú môže ľahko urobiť (pozbierať servítky zo stola, odložiť topánky do poličky, . . . ) Ak už má takú službu, môžete to využiť na to, aby ju urobilo vždy na čas a dobre. Ak sme mu ešte nezverili nejakú prácu, teraz je ten najvhodnejší čas. Porozmýšľajte spolu s ním, čo by sa mu páčilo robiť.
 3. Začnite dieťaťu vytvárať návyk na prácu, aj keby to malo byť len kreslenie alebo vystrihovanie niečoho. Nech má na danú aktivitu primerané miesto, aby nebolo zbytočne rozptyľované (pohodlný stôl, poriadok na stole, vypnutý televízor . . .).

Konvalinky (5 – 6 ročné) – 

Pracujem dôsledne, bez náhlenia

Úvod:

 • V tomto veku deti nadobúdajú návyky základnej autonómie, ktoré im umožňujú rozvíjať ich iniciatívu v nových situáciách a obvyklých úlohách.
 • My dospelí by sme mali oceniť dobre vykonané práce detí, aby sme ich podporili v zlepšovaní sa.
 • Je dobré naučiť ich ohodnotiť svoju vlastnú prácu, aby objavili spokojnosť zo snahy z dobre vykonanej a dokončenej práce.
 • Učíme deti myšlienke, že najlepšia práca nie je tá, ktorá je skôr hotová, ale tá, ktorú sme sa snažili urobiť čo najlepšie podľa svojich možností.
 • Je dôležité, aby sme vštepovali deťom vytrvalosť, aby si postupne zvykali dokončiť začaté veci.

Aktivity v triede:

 1. Pozeráme sa na obrázok a dávame deťom nasledujúce otázky:
  • Kto je na obrázku?
  • Kto pracuje dobre a v pokoji? Kto má najčistejšiu a najkrajšiu prácu?
  • Čo sa stane ak sa veci robia príliš rýchlo?
  • Čo je dôležitejšie; robiť veci rýchlo, alebo dobre?
 2. Môžeme zorganizovať hru, ktorá pozostáva zo značenia cesty po ktorej ideme a udržujeme rovnováhu. Deti by sa mali snažiť ísť po tej ceste vrámci zaznačených značiek. Takto si môžu vyskúšať, že ak idú príliš rýchlo, pravdepodobne zídu z trate  alebo spadnú.
 3. Rozprávame príbeh s nezmyslami. Môžeme začať tým, že hovoríme: „Poviem vám príbeh, ktorý niekto napísal príliš rýchlo, a preto obsahuje chyby. Vy musíte tieto chyby v príbehu nájsť.“

Aktivity doma:

 1. Pozorujte a komentujte obrázok so svojím dieťaťom a opýtajte sa ho, ako s ním pracovali v triede.
 2. Veďte dialóg so svojím dieťaťom ohľadom činností, ktoré zvykne robiť doma. Dajte mu poznať, že keď robí veci rýchlo a nedôsledne, výsledok môže mať chyby. Určte mu za cieľ počas tejto prvej polovice mesiaca aby vykonávalo nejakú z jeho činností pomaly a dôkladne.
 3. Môžete požiadať svoje dieťa, aby vám pomohlo pri nejakej domácej práci. Snažte sa ho naučiť, ako robíte veci a prečo sú dôležité i malé detaily.
 4. Môžete poprosiť svoje dieťa, aby vám pomohol uskutočniť nejakú úlohu v domácnosti. Snažte sa mu ukázať ako robiť správne veci a prečo si dávať pozor aj na malé detaily.