Jún

Čnosť:Rešpektovanie prírody

Prvosienky  (3 – 4 ročné) – Na dvore máme vždy čisto

Úvod:

 • Deti v tomto veku pociťujú výnimočný záujem o prírodu. Majú radi prírodu,
  zvieratká, parky a záhradky… Preto je veľmi podstatné im vysvetliť, že je dôležité
  starať sa o prírodu, a naučiť ich ako môžu spolupracovať na tejto úlohe.
 • Deti sa naučia vážiť si prírodu, keď im ich rodičia a učitelia pôjdu príkladom.
 • Postupom času treba deti zapojiť do šetrnosti a rešpektovaniu k životnému
  prostrediu.
 • Aby sa do detí vštepil rešpekt a úcta k prírode, bolo by dobré im prideliť do
  zodpovednosti nejakú konkrétnu úlohu, primeranú ich veku, ktorá by prispela
  k starostlivosti o našu planétu alebo zvierat.

Aktivity v triede:

 1. Prezrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Kde sa nachádzajú deti? Čo robia?
  • Je dvor čistý? Páči sa ti? Je tam niečo, čo sa ti nepáči?
  • Ako sa môžeme postarať o dvor?
 2. Deti si môžu priniesť do školy rastliny. Tie, ktoré sú určené do exteriéru, zasadíme
  vonku (ak je to možné) a tie, ktoré sú vhodné do interiéru uložíme v triede.
 3. Požiadame žiakov, aby vyjadrili návrhy na to, ako sa treba starať o prírodu, aby
  vždy tam kam pôjdeme po nás zostalo čisto.

Aktivity doma:

 1. Porozprávajte sa o obrázku so svojim dieťaťom a požiadajte ho, nech vyrozpráva
  niektoré z návrhov, ktoré mali jeho spolužiaci v triede, ohľadom starostlivosti
  o prírodu.
 2. Využite tento cieľ na realizovanie aktivít na čerstvom vzduchu: zasadiť nejakú
  rastlinu, natrhať kvety a usušiť ich… Taktiež môžete ísť na piknik do prírody, aby
  sa dieťa naučilo čo treba robiť so smeťami a ako má po sebe zanechať čisto.

Fialky  (4 – 5 ročné) – Starám sa o zvieratka

Úvod:

 • Deti v tomto veku majú veľký záujem o prírodu. Páči sa im pole, zvieratká, záhrady, les. Preto je dôležité ich učiť , že sa majú starať o prírodu a ukázať  im ako sa na tom môžu aj oni zúčastniť.
 • Deti sa naučia rešpektovať prírodu, ak sú im príkladom rodičia a učitelia.
 • Postupne prizvime deti do konverzácie ako sa môžeme starať o prírodu (životné prostredie).
 • Aby sme vštepili deťom rešpekt k prírode, je dobre ich poveriť nejakou úlohou, ktorá vyžaduje starostlivosť buď o nejakú rastlinku alebo zvieratko.

Aktivity v triede:

 1. Prezrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Čo robí Sam a Lola?
  • Ktoré zvieratka sú na obrázku?
  • Ktoré z deti má doma zvieratko?
  • Prečo je dôležité sa starať o zvieratka?
 2. Zahráme si s deťmi hru na zvieratka. Deti imitujú rôzne zvieratka, snažia sa uhádnuť o aké zvieratko ide a potom povedia ako sa o neho môžeme starať.
 3. Môžeme si spolu s deťmi zasadiť nejakú rastlinku o ktorú sa potom trpezlivo staráme a pozorujeme ako rastie.

Aktivity doma:

 1. Spolu s dieťaťom si pozrite obrázok a porozprávajte sa o zvieratkách ktoré sa tam nachádzajú a ako sa o ne máme starať.
 2. Je dobre poveriť konkrétnou úlohou primerané veku dieťaťa starostlivosť o rastlinku alebo zvieratko.
 3. Ukážte dieťaťu knižku o zvieratkách v ktorej vidia kde žijú, čo jedia a pod. Taktiež je príležitosť navštíviť spolu farmu, alebo ZOO, kde vidia zvieratka naživo.

Konvalinky  (5 – 6 ročné) -Nechám tiecť vodu, len keď ju potrebujem

Úvod:

 • Deti v tomto veku preukazujú špeciálny záujem o prírodu a majú radi polia, zvieratá, parky, záhrady a pod. Preto je veľmi dôležité naučiť ich starať sa o prírodu a vysvetliť im ako môžu spolupracovať v tomto smere.
 • Vzor rodičov a učiteľov je nenahraditeľný na to, aby sa deti naučili dobré návyky, ktoré, ktoré im uľahčujú rešpektovať prírodné prostredie.
 • Je dobre naučiť deti ako môžu prispieť k udržovaniu a starostlivosti o životné prostredie, v ktorom žijú.
 • Vo veku piatich rokov by deti mali spoznať, že príroda nezahŕňa len rastliny a živočíchy, ale aj neživé veci ako hory, rieky, ktoré tvoria súčasť životného prostredia.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtame sa deti.
  • Kde sú deti?
  • Čo robí Sam? A čo robí Lola?
  • Ako môžeme šetriť vodou? Je to dôležité?
 2. V triede sa porozprávame o tom, odkiaľ pochádza voda ktorú pijeme, ktorou polievame, perieme a pod. Deťom vysvetlíme dôležitosť neplytvania vody.
 3. Môžeme sa s deťmi poprechádzať po školskom dvore a ukázať im, ako je voda veľmi dôležitá pre život rastlín.

Aktivity doma:

 1. Pozorujte a komentuje obrázok spolu so svojim dieťaťom a nechajte ho porozprávať čo robili v škôlke.
 2. Konkretizujte s dieťaťom čo budete, aby ste doma neplytvali vodou: používať pohárik na umývanie zubov, nenechať tiecť vodu počas umývania zubov, zapnúť pračku až keď je plná, polievať rastliny krhlou a pod.
 3. Zverte mu jednu rastlinu aby sa o ňu staral a vysvetlite mu, ako to má robiť.