Máj

Čnosť:

Radosť I

Prvosienky (3 – 4 ročné) 

Pomáham s radosťou

Úvod:

 • Deti potrebujú vyrastať v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom sú vzťahy medzi osobami príjemné a srdečné. Rodičia a učitelia si musia uvedomiť, že sami musia žiť radostne, ak to chcú učiť druhých.
 • Dospelí deti musia učiť vedieť sa radovať z jednoduchých a každodenných vecí, zabávať sa a tešiť sa či už v rodinnom prostredí alebo v škole. Deti musia vidieť u vychovávateľov pozitívny postoj pred neočakávanými a niekedy aj nepríjemnými situáciami. Radosť učíme tým, že ju žijeme.
 • Deti učíme objavovať pozitívnu stránku v ľuďoch a v situáciach.
 • Radosť sa prejavuje rôznymi spôsobmi: vychutnať si veci, pozitívny pohľad na udalosti, optimizmus, dobrá nálada, vtipkovanie, prijatie našich slabostí atď.
 • Je dôležité povzbudzovať deti, aby vynakladali úsilie byť radostné pri prekonávaní každodenných ťažkostí.

Aktivity v triede:

 1. Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Čo robí Sam? Aká atmosféra je v rodine?
  • Prečo si myslíte, že sú veselí?
  • Skúsime aj my byť veselí, ak keď sme hladní a unavení?
 2. V triede sa snažíme vytvoriť radostnú atmosféru. Zabávame deti rôznymi príbehmi, vtipmi, nelogickými faktami a tým podnecujeme v deťoch radosť a smiech. Dávať druhým príležitosť na smiech (obveseľovať ich).
 3. Rozpoznávanie pri modelovaní z plasteliny rôzne druhy úsmevu.

Aktivity doma:

 1. Spolu so svojim dieťaťom si pozrite obrázok a porozprávajte sa o tom, kedy môže byť šťastný. Pomoc druhému ma robí šťastným? Pomáham sa radosťou?
 2. Snažte sa o prežívanie radosti spolu so svojím dieťaťom buď pri pozeraní, čítaní alebo prezeraní obrázkov ktoré sú zábavné.
 3. Ak dieťa prejavuje radosť, pripomínajte mu skutočnosti že je milované, že má kamarátov, starých rodičov . . .

Fialky  (4 – 5 ročné) 

Pýtam si veci s úsmevom

Úvod:

 • Deti potrebujú žiť v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom by mali byť reakcie medzi ľuďmi milé a srdečné. Rodičia a učitelia si musia uvedomiť, že naučiť deti radosti, musia ju sami najskôr žiť.
 • Rodičia a učitelia musia deti naučiť tešiť sa z maličkostí  každodenných vecí. Radovať a tešiť sa v rodine a aj v škole, ktoré deti pozorujú od dospelých – pozitívny prístup v rôznych situáciách.
 • Jeden z efektívnych spôsobov na výchovu radosti je zvyšovanie sebavedomie u detí tým, že sa budú cítiť dôležité doma aj v škole.
 • Základ spočíva v tom, aby sme u deti posilňovali úsilie, ktoré vynakladajú na to, aby boli radostné pri prekonávaní aj tých menších ťažkosti. Je potrebné sa zaujímať o ich starosti a povzbudzovať ich k radostnému prekonávaniu.

Aktivity v triede:

 1. Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Čo robí Sam so zdvihnutou rukou?
  • O čo chce požiadať?
  • Ako si to žiada? S úsmevom alebo je nahnevaný?
  • Koho si myslíš, že o to poprosí?
 2. V tejto prvej polovici mesiaca môžeme od detí vyžadovať, aby si žiadali veci s veľkým úsmevom. Keď na to zabudnú, učiteľka im to pripomenie hovoriac: „Nerozumiem, o čo ma žiadaš.“ Takto si uvedomia, že sa majú usmiať.
 3. Môžeme s deťmi urobiť aktivitu, pri ktorej budeme klásť dôraz na žiadanie vecí s úsmevom. S úsmevom aj odpovedáme.

Aktivity doma:

 1. Porozprávajte  sa o obrázku so svojím dieťaťom. Upozornite ho na to ako sa tvári Sam.
 2. Dohliadnite na to, aby si deti pýtali veci s úsmevom nielen od vás, ale aj od ostatných členov domácnosti, známych, kamarátov.
 3. Môžete si vytvoriť úsmev z plastelíny, ktorý vám bude pripomínať ako si máte žiadať o veci.

Konvalinky  (5 – 6 ročné) 

Pozdravím sa s radosťou

Úvod:

 • Deti potrebujú vyrastať v radostnom a harmonickom prostredí, v ktorom sú vzťahy medzi ľuďmi príjemné a srdečné. Rodičia a učitelia musia mať na pamäti, že ak chcú deti naučiť byť radostné, najprv oni musia byť radostní.
 • Vychovávatelia musia učiť deti vychutnávať si jednoduché a každodenné veci, radovať sa a tešiť sa v rodine v škole. Deti musia vidieť v dospelých pozitívny postoj pred rôznymi situáciami. Radosti sa učíme tým, že ju žijeme.
 • Deti učíme objavovať pozitívnu stránku u ľudí a v situáciach.
 • Radosť prejavujeme rôznymi spôsobmi: vychutnávať si veci, pozitívny pohľad na udalosti, optimizmus, dobrá nálada, vtipkovanie, prijatie našich slabostí . . .
 • U detí posilňujeme úsilie, ktoré vynakladajú na prekonávanie ťažkostí.

Aktivity v triede:

 1. Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
  • Kto je na obrázku?
  • Čo robí Lola  Sam?
  • Ako pozdravujú vodiča autobusu?
 2. Deti nakreslia na papier tvar bez úst. Na druhé papiere rôzne úsmevy, ktoré si vystrihnú. Striedaním rôznych úsmevov priložením na tvár deti vyjadrujú pocity.
 3. Každé dieťa vyhotoví „pozdravovača“. Nakreslia siluetu ruky, potom vystrihnú a prilepia na paličku. Cez voľný čas sa môžu zdraviť touto paličkou.

Aktivity doma:

 1. Prezrite si obrázok spolu so svojim dieťaťom a opýtajte sa ho, prečo si myslí, že treba ľudí pozdraviť s radosťou.
 2. Skonkretizujte so svojim dieťaťom malé pozornosti, ktoré by mohlo prejavovať svojim súrodencom, alebo iným členom rodiny, aby boli radostní. Vaše dieťa z toho bude mať veľkú radosť.
 3. Môžete si spoločne vyrobiť masku, ktorá bude znázorňovať radostný výraz. Tú si následne môže dieťa odložiť do svojej izby, a pohľadom na ňu si neustále pripomínať, aký dôležitý je úsmev.