Marec

Čnosť: Úprimnosť I

Prvosienky (3 – 4 ročné) – Som úprimný, pravdovravný, statočný

Úvod:

 • Deti medzi tromi až šiestimi rokmi už vedia, že treba hovoriť pravdu a nemôžu klamať. Preto je dôležité deti na to upozorňovať a rozvíjať návyk hovoriť pravdu.
 • Môže sa stať, že niekedy si deti mýlia pravdu s fantáziou. Nevedia ešte dobre rozlíšiť jedno od druhého, a preto musíme tento fakt prijať a nebyť takí kritickí. Treba im však ukazovať a opravovať ich v tom, čo je pravda, a nenechať ich v detskej fantázii. Ale samozrejme že postupne a nie násilne im budeme poukazovať na rozdiely medzi realitou a skutočnosťou.
 • Je dôležité opravovať deti či už doma, alebo v škôlke. Pýtať sa na ich život v rodine a v škôlke. Dôležité je komunikovať s deťmi, aby sa vedeli zorientovať.
 • Deťom pomôže, keď ich ohodnotíme a poukážeme na chybu ktorej sa dopustili. Taktiež by sme nemali byť veľmi prísni, aby sa nebáli trestu. Zamedzíme tým, že deti sa nebudú báť povedať pravdu alebo zakrývať pravdu zo strachu.
 • Deti v troch rokoch majú veľkú výhodu v tom, že si dokážu veľmi ľahko osvojiť úprimnosť od svojich rodičov a vychovávateľov. Dôležité je, aby rodičia a vychovávatelia hovorili pravdu.

Aktivita v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtam sa dieťaťa nasledujúce otázky:
  • Čo sa asi mohlo stať?
  • Hovorí Lola pravdu?
  • Hnevá sa mamička?
  • Ako sa cíti Lola počas rozhovoru s mamičkou?
  • A čo Sam? Urobil niečo ? Ako sa cíti?
 2. Deti sa na príkladoch učia jednoduchšie a tak sa dokážu naučiť rozlišovať medzi pravdou a klamstvom. Môžeme si zahrať hru “ Letí, letí všetko letí . . . „
 3. Porozprávame deťom rozprávku o Pinocchiovi.

Aktivita doma:

 1. Porozprávajte sa s dieťaťom o obrázku.
 2. Aj napriek tomu, že sa nahneváte na dieťa, ak niečo vyvedie (rozbije, rozleje), je dôležité zachovať pokoj a dieťa nepotrestať. Vyžadovať nápravu, ak sa dá. Ale hlavne je dôležité, aby dieťa pocítilo istotu, že ak povie pravdu, je prijaté aj napriek tomu, že  spravilo niečo nesprávne.
 3. Vysvetlite dieťaťu, čo znamená byť statočný. Nápomocná vám môže byť aj postava Pinocchia.

Fialky (4 – 5 ročné) – Hovorím vždy pravdu na prvýkrát

Úvod:

 • Aby sa deti naučili hovoriť pravdu, je nevyhnutný dobrý príklad rodičov a učiteľov. Musíme brať na vedomie veľkú citlivosť detí, aby mohli pochopiť úprimnosť svojich vychovávateľov. Navyše vedia, že ľudia majú hovoriť pravdu.
 • V tomto veku dieťa ešte nevie rozlíšiť jasne medzi skutočnosťou a fantáziou. Preto ich hneď neobviňujeme z klamstva, ale snažme sa im vysvetliť, čo je realita a čo majú vysnívané.
 • Podporujeme u detí návyk úprimnosti tým, že ich budeme vyzývať, aby nám porozprávali veci z ich bežného života a oceňujeme ich námahu, že sa snažia povedať pravdu. Je dôležité aby sme ich nikdy nenazvali klamármi, keď opravujeme ich chyby neúprimnosti.
 • Je nevyhnutné venovať špeciálnu pozornosť klamstvu pri obhajovaní sa a musíme to razantne odmietnuť, lebo inak hrozí, že sa ľahko klamstvo zmení na zvyk.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtam sa dieťaťa nasledujúce otázky:
  • Kto je na obrázku?
  • Čo sa stalo?
  • Čo robí Sam?
  • Prečo niekedy čakáme, kým povieme pravdu?
 2. Nájdeme si príbeh o klamárovi. Poukážeme na to, čo sa stane ak budeme stále klamať a nehovoriť pravdu. Budú nám potom inokedy veriť?
 3. Snažíme sa pravdivo opisovať veci okolo seba čo najpresnejšie.

Aktivita doma:

 1. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom, čo vidí na obrázku a čo robili v škole.
 2. Vyzývajte dieťa k úprimnosti a prejavte mu svoju radosť, ak vidíte, že hovorí pravdu, aj keď ho to stojí veľa síl. Pravda povedaná na prvýkrát, nás oslobodí od klamstva.
 3. Nakreslite veľké číslo 1, aby si ho dieťa mohlo vyfarbiť a aby mu stále pripomínalo tú skutočnosť, aby hovorilo pravdu hneď na prvýkrát.

Konvalinky (5 – 6 ročné) – Som veľký a hovorím pravdu

Úvod:

 • V tomto veku deti vedia, že ľudia musia hovoriť pravdu. Napriek tomu niekedy ju deti nepovedia, lebo nie sú schopné rozlíšiť realitu od fantázie.
 • Pomáhame deťom v úprimnosti vtedy, keď pri ich klamstvách ich za ne neodsudzujeme ani netrestáme, ale ceníme si ich snahu povedať pravdu. Je dôležité, aby sme ich pri napomínaní nenazývali klamármi, ale určite im máme povedať, že musia hovoriť pravdu.
 • Keď deti nie sú úprimné, musíme sa snažiť prísť na to, čo bolo príčinou takéhoto správania. Je vhodné, aby rodičia a učitelia nedramatizovali takéto situácie, ale aby viedli dieťa k čo najskoršej náprave.
 • Je dôležité, aby deti pochopili vzťah, ktorý existuje medzi hovorením pravdy a radosťou.

Aktivity v triede:

 1. Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:
  • Čo vidíme na obrázku?
  • Čo robí Lola?
  • Mama je smutná alebo spokojná?
  • Snažíme sa vždy hovoriť pravdu?
 2. Povieme deťom rozprávku o Pinocchiovi a vyvodíme z nej mravné ponaučenie.
 3. Deti môžu nakresliť Pinocchia a rozvešať ho po triede.

Aktivity doma:

 1. Pozorujte so svojím dieťaťom obrázok. Vyzvite ho, nech porozpráva, čo robili v škôlke.
 2. Porozprávajte sa so svojím dieťaťom o hodnote úprimnosti, ak zaklamalo. Ukážte mu dôležitosť nápravy a rozumne sa s ním porozprávajte o tom, prečo je dôležité hovoriť pravdu.
 3. Uznaj a ohodnoť úsilie, ktoré vynaložilo tvoje dieťa, aby bolo úprimné.