Podporili nás

 • Boni Fructi – Školský program

  2021, 2020, 2019, 2018

  Ďakujeme spoločnosti Boni Fructi za podporu cez „Školský program“ a školské ovocie.


 • Nadácia Pontis – Naše mesto

  2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013

  Ďakujeme Nadácii Pontis a podujatiu Naše mesto, že nám už mnoho rokov pomáhajú revitalizovať školský dvor a pripravovať každoročné podujatie pre deti „Noc v škôlke“.


 • Bratislavský samosprávny kraj
  Bratislavský samosprávny kraj

  2020

  Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil revitalizáciu školského dvora zakúpením herného prvku – lanovej pyramídy.

  Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2020, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu lanovej pyramídy v prednej časti školského dvora.

  Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


  2017, 2015

  Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

  Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.


 • Nadácia ZSE
  Nadácia ZSE

  2020

  Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu „outdoorovej triedy“ pre deti v MŠ.


 • #KtoPomozeSlovensku
  #KtoPomozeSlovensku

  2020

  Ďakujeme ktopomozeslovensku.sk za dezinfekčné pomôcky.


 • Svet plastelíny

  2020, 2019

  Ďakujeme svetplasteliny.sk za dotáciu na nákup kvalitnej plastelíny.


 • Hlavné mesto SR Bratislava

  2019

  Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za finančnú pomoc, ktorú sme využili na dobudovanie dopadovej plochy pod lanovou dráhou na škôlkárskom dvore.


 • Nadácia Pontis – Advokáti pro bono

  2019

  Ďakujeme Nadácii Pontis za pomoc cez program „Advokáti pro bono“.


 • LEAF

  2019

  Ďakujeme organizácii LEAF za expertné poradenstvo „pro bono“ cez Program expertného dobrovoľníctva.


 • IBM

  2018

  Ďakujeme spoločnosti IBM za nákup elektrotechniky (interaktívnej tabule) potrebnej na výučbu detí.


 • Nadácia Volkswagen Slovakia

  2018, 2017

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu a realizáciu Lanovej dráhy v našej materskej škole.


  2016

  Ďakujeme Nadácii Volkswagen za finančný príspevok na nákup hier a pomôcok na akciu „Hravé popoludnie s rodičmi“.


 • Nadácia VÚB

  2016

  Nadácia VÚB finančne podporila revitalizáciu školského dvora zakúpením  prekážkovej dráhy.


 • Nadácia SLSP a Raiffeisen banka

  2016, 2015

  Ďakujeme Nadácii SLSP a Raiffeisen banke za finančnú podporu pri revitalizácii pieskoviska na školskom dvore.