Sponzori

Ďakujeme za finančný príspevok na nákup hier a pomôcok na akciu hravé popoludnie s rodičmi.

Podporili nás

 

„Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu a realizáciu Lanovej dráhy v našej  materskej škole. “

 

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy “ na školskom dvore.

„Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.“

 

 

Nadácia VÚB finančne podporila revitalizáciu školského dvora zakúpením  prekážkovej dráhy.

 

Revitalizáciu pieskoviska ďalej podporili