Podporili nás

2020

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil revitalizáciu školského dvora zakúpením herného prvku – lanovej pyramídy.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2020, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu lanovej pyramídy v prednej časti školského dvora.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.


Nadácia ZSE

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu, ktorú sme využili na realizáciu „outdoorovej triedy“ pre deti v MŠ.


#KtoPomozeSlovensku

Ďakujeme https://ktopomozeslovensku.sk/ za dezinfekčné pomôcky.


Ďakujeme www.svetplasteliny.sk za dotáciu na nákup kvalitnej plastelíny.


2019

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za finančnú pomoc, ktorú sme využili na dobudovanie dopadovej plochy pod lanovou dráhou na škôlkárskom dvore.


do 2018

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu a realizáciu Lanovej dráhy v našej materskej škole.


Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.


Nadácia VÚB finančne podporila revitalizáciu školského dvora zakúpením  prekážkovej dráhy.


Revitalizáciu pieskoviska ďalej podporili