Sponzori

Ďakujeme za finančný príspevok na nákup hier a pomôcok na akciu hravé popoludnie s rodičmi.

Podporili nás

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za finančnú pomoc, ktorú sme využili na dobudovanie dopadovej plochy pod lanovou dráhou na škôlkárskom dvore.


Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu a realizáciu Lanovej dráhy v našej materskej škole.


Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt výstavby „Ekotriedy“ na školskom dvore.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú dotáciu , ktorú sme využili na výstavbu Ekotriedy na školskom dvore.


Nadácia VÚB finančne podporila revitalizáciu školského dvora zakúpením  prekážkovej dráhy.


Revitalizáciu pieskoviska ďalej podporili