Archív značiek: voľné miesta

Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ sv. Filipa Neriho

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava.

Termín uzávierky prihlášok je 12. januára 2022.

Podrobnobnosti v oznámení.