Kontakt

Materská škola sv. Filipa Neriho
Zlatohorská 18
841 03  Bratislava

+421 940 985 238
+421 2 6478 0303

msfilipaneriho@gmail.com

Stránkové dni:

PONDELOK od 10.00 hod. do 15.00 hod.
PIATOK od 10.00 hod. do 15.00 hod.


Konzultácie v inom čase si treba vopred dohodnúť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.