Strava


Stravu je potrebné odhlásiť na daný deň najneskôr do 7.55 hod.

Bože môj, kedy ťa budem milovať tak, ako ťa milujú deti? 

sv. Filip Neri

 


Pred jedlom

Ježiško, dnes prosíme Ťa,
ráč nám jedlo požehnať.
Prisadni si k nášmu stolu
a najesť sa môžme spolu.

alebo spievame:

V tento letný (jesenný, zimný, jarný) čas,
požehnaj Pane nás.
Požehnaj tieto dary,
ktoré sme dnes prijali,
požehnaj všetkých nás.

Po jedle

Za jedlo Ti ďakujeme,
ďakujeme za dary.
Že sme sa už občerstvili,
sily nové nabrali.

alebo spievame:

V tento letný (jesenný, zimný, jarný) čas,
požehnaj Pane nás.
Ďakujeme za dary,
ktoré sme dnes prijali,
požehnaj všetkých nás.