Aktuality

„Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 0905 570 522, 02/57 200 610.“

 

Nulté rodičovské pre novoprijaté deti bude 18.6.2018 o 17.00.hod v materskej škole v triede Fialiek.