Aktuality

 • Zápis do MŠ

  Podľa rozhodnutia ministra školstva:

  Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom vzávislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie
   o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie ozdravotnom stave
   a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

  Presný postup bude upresnený neskôr.

  Plné znenie rozhodnutia | Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a ostatné formuláre nájdete v sekcii Dokumenty

 • Prerušenie prevádzky od 30. 3. do odvolania

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

  Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

  Plné znenie rozhodnutia

 • Prerušenie prevádzky 16.–27. 3.

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Viac detailov tu.

 • 10.–16. 3. bude škôlka zatvorená

  Vzhľadom na rozhodnutie primátora mesta, Bratislavská arcidiecéza rozhodla zatvoriť takisto všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti preventívne na 5 dní.

  Toto rozhodnutie platí aj pre našu MŠ.

 • Dve percentá

  Vážení a milí rodičia! 🙂

  Aj tento rok je možnosť poukázať 2 % z dane pre našu škôlku prostredníctvom občianskeho združenia Iniciatíva rodičov Lamača (IRL).

  Financie IRL, získané aj prostredníctvom 2%, sú veľmi dôležitou súčasťou príjmov pre škôlku, pretože prostriedky, ktoré poskytuje zriaďovateľ (arcibiskupský úrad) pokrývajú len základné náklady na chod škôlky. Z peňazí IRL prispievame na nákup čistiacich prostriedkov, základnú údržbu interiéru a exteriéru, drobné opravy, zabezpečenie pitného režimu pre deti, didaktické pomôcky, hračky, tvorivý materiál a pod. Podľa potreby sa financujú aj väčšie výdavky ako kopírka, nábytok, herné prvky na dvore, rekonštrukcie a podobne.

  Ďakujeme. +

  Tlačivá a pokyny nájdete tu.

 • Jarné prázdniny

  Priatelia,

  ako sme už na začiatku školského roka avizovali, počas jarných prázdnin býva v našej MŠ prerušená prevádzka.

  PRERUŠENÁ PREVÁDZKA v našej MŠ bude v dňoch 17.–21. 2. 2020. Brány našej MŠ sa znova otvárajú 24. 2. 2020. Užite si prázdniny a oddýchnite si.

 • Polročné prázdniny

  V pondelok 3. februára 2020 bude v našej MŠ prerušená prevádzka. Deti budú na tento deň automaticky odhlásené zo stravy.

  Škôlka bude zase otvorená v utorok 4. februára 2020.

 • Hľadáme učiteľku

  Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave, Zlatohorská 18, Bratislava Lamač, hľadá príjemnú, milú pani učiteľku, ktorej bude záležať na deťoch a ich zdravom vývoji v duchu kresťanských hodnôt.

  Požiadavky:

  • milý a priateľský prístup
  • živý vzťah s Bohom
  • vzdelanie v odbore predškolská pedagogika

  Termín nástupu: dohodou
  Platové ohodnotenie: podľa platného zákona č. 533/2003 Z. z.

  Životopis posielajte na mail: erika.fajtova@gmail.com
  Pre viac informácií volajte na tel. číslo: +421 911 625 228