Všetky príspevky Júlia Žilincova

Premeňme našu škôlku na miesto, kde sa tajomstvo Boha spája s tajomstvom dieťaťa

Vďaka projektu Konferencie biskupov Slovenska a nadácie Renovabis naša materská škola získala financie, ktoré môže využiť v dvoch sekciách.

Jednou z nich je realizácia kurzu Katechéz Dobrého pastiera pre 4 pani učiteľky. Veríme, že aktívnym zapojením sa pedagógov našej materskej školy budeme vedieť v deťoch zanechať Božiu stopu pomocou nových vzdelávacích prístupov, ktoré svojím charakterom pomáhajú priblížiť tajomstvo Krista. Ako prínos považujeme prepojenie Náboženskej výchovy s prvkami výchovou Márie Montessori. Vzhľadom na to, že naša materská škola je vedená komunitnou formou vnímame veľký dopad KDP nielen na samotné deti navštevujúce materskú školu, ale aj na ich rodičov a súrodencov skrze pôsobenie Ducha svätého.

Aby sme mohli naplniť výzvu sv. Filipa Neriho „Buďte dobrí, ak môžete!“, ktorá má dva rozmery: priamu výchovu deti prostredníctvom aktivít zameraných na budovanie čností, ako aj na vydávanie svedectva poctivou správou materskej školy a zodpovednou prípravou pedagógov, je však nevyhnutne potrebná obnova výpočtovej techniky škôlky. Práve vďaka tomuto projektu Ranovabis sa nám podarilo zaobstarať počítače, pre plnohodnotnú prípravu pani učiteliek, Interaktívny dotykový monitor do jednej triedy, a pripojenie celej materskej školy na WiFi.