Povedali o nás

Pre mňa bola MŠ sv. Filipa Neriho prvým zamestnaním. Je to asi ako s prvou láskou  nikdy na ňu nezabudnete. V čase nástupu som bola v Bratislave úplne nová a vďaka tejto materskej škole som si našla nielen skvelé zamestnanie, ale aj skvelých priateľov a nazbierala kopec kopec skúseností. Neskutočne ma posunula vpred po profesionálnej aj osobnostnej stránke.

Vďaka sv. Filip Neri 

Lenka Kaňúchová Čižmáriková

Oveľa viac ako len vynikajúca škôlka

So škôlkou máme s manželom výbornú skúsenosť. Prístup pani učiteliek je nadštandardný, rešpektujúci a láskavý. Vedú deti ku kresťanským hodnotám lásky k sebe, k ostatným aj k svojmu okoliu. Má obrovský pozemok okolo, veľa zelene a jedna z najdôležitjších vecí je jej komunitný rozmer. Vďaka tomu že nás pozývali zapájať sa aj do pomoci pri údržbe škôlky, poplatky za škôlku boli v porovnaní s inými extrémne nízke a pri spoločných akciách sme k tomu získali mnoho priateľov v okolí, čo bol pre nás obrovský benefit, pretože sme boli čerstvo prisťahovaní do Lamača. Škôlku odporúčam každému, kto má vysoké očakávania a nároky, v tejto škôlke je vidieť že pani učiteľky na sebe neustále pracujú a výchova je prispôsobovaná najvyšším štandardom a súčasným poznatkom o zdravom telesnom, duševnom a duchovnom rozvoji dieťaťa.

13. 06. 2020

Ľudmila Ježová

Náš syn Maťko, ktorý bol úplne prvým škôlkarom v našej škôlke ma teraz 17 rokov a bol rok na štipendijnom pobyte na strednej škole v USA. Vrátil sa teraz počas Korony. A na druhy deň ako sa vrátil som prišla ráno do jeho izby a na kriedovej tabuli na skrini bolo napísane Gal:2,20. Do dnešného dňa tam každý deň pribúdajú nové a nové súradnice z Biblie. Ako matka si viac nemôžem priať. Je jedno v akej okolnosti sa naše deti v živote ocitnú. Dôležitá je viera, že Boh má na všetko riešenie. A túto vieru je dôležité pestovať od útleho detstva. Či v rodine, alebo v našej škôlke

 Ďakujem všetkým učiteľkám, ktoré sprevádzali svojim láskavým prístupom naše deti v škôlke pri prvých krôčikoch v ich viere.

Mária Podhradská