O nás

Sme štvortriedna materská škola s  celodennou prevádzkou pre deti od 3 do 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača.

Sme malou materskou školou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou materskou školou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Aj pre nás – učiteľky je dôležitý živý vzťah s Bohom. To nám dáva silu do našej práce, ktorá je pre nás poslaním a napĺňa nás radosťou.

Pri materskej škole funguje aj občianske združenie – Iniciatíva rodičov Lamača (IRL), ktorého členmi sú rodičia. IRL pomáha a spolupracuje s materskou školou. Viac v sekcii IRL.

Učiteľky

Júlia Žilincová (poverená riadením)

Trieda Prvosienky:

Bc. Erika Fajtová – triedna p. učiteľka
Katarína Lunterová
Veronika Haviarová – pedagogický asistent

Trieda Snežienky:

Mgr. Adela Hroncová – triedna p. učiteľka
Martina Ďaďová

Trieda Fialky:

Bc. Mária Viazanková – triedna p. učiteľka
Katarína Janceková

Trieda Konvalinky:

Monika Žatkuliaková – triedna učiteľka
Júlia Žilincová
Jasna Oreska – školský špeciálny pedagóg

Nepedagogickí zamestnanci

Lucka Fábiková
Ivetka Čutková