O nás

Sme trojtriedna materská škola s  celodennou prevádzkou pre deti od 3 – 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača.

Sme malou škôlkou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou škôlkou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Aj pre nás – učiteľky je dôležitý živý vzťah s Bohom. To nám dáva silu do našej práce, ktorá je pre nás poslaním a napĺňa nás radosťou.

Pri materskej škole funguje aj občianske združenie – Iniciatíva rodičov Lamača (IRL), ktorého členmi sú rodičia. IRL pomáha a spolupracuje s materskou školou. Viac v sekcii IRL.

Učiteľky

Ing. Mária  Borovská – riaditeľka ( Maruška)

Trieda Konvalinky:

Mgr. Lenka Kaňuchová – triedna p. učiteľka

Bc. Erika Fajtová

Trieda Fialky:

Mgr. Michaela Michalová – triedna p. učiteľka

Bc. Eva Dobáková

Bc. Mária Šišovská

Trieda Prvosienky:

Júlia Žilincová – triedna p. učiteľka

 

Nepedagogickí zamestnanci

Editka Csánová

Andrea Šulíková