O nás

Sme štvortriedna materská škola s  celodennou prevádzkou pre deti od 3–6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača.

Sme rodinnou materskou školou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou materskou školou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Aj pre nás – učiteľky je dôležitý živý vzťah s Bohom. To nám dáva silu do našej práce, ktorá je pre nás poslaním a napĺňa nás radosťou.

Pri materskej škole funguje aj občianske združenie Iniciatíva rodičov Lamača (IRL), ktorého členmi sú rodičia. IRL pomáha a spolupracuje s materskou školou. Viac v sekcii IRL.

Tento rok sme otvorili 4 triedy:

trieda Prvosienky pre deti vo veku 3-4 roky (Monika Žatkuliaková – triedna p. učiteľka, Júlia Žilincová – učiteľka, Jasna Oreská – školský špeciálny pedagóg)

trieda Snežienky pre deti vo veku 4-5 rokov (Erika Fajtová – triedna p. učiteľka, Jana Jozefiaková – učiteľka, Veronika Haviarová – pedagogický asistent)

trieda Fialky pre deti vo veku 5-6 rokov (Martina Ďaďová – triedna p. učiteľka, Andrea Wang – učiteľka, Petra Šutarová – pedagogický asistent)

trieda Konvalinky pre deti vo veku 5-6 rokov (Mária Viazanková – triedna p. učiteľka, Katarína Janceková – učiteľka, Nikola Jurčáková – školský psychológ)