Odhlasovanie stravy

Stravu je potrebné odhlásiť na daný deň najneskôr do 7.55 hod.

Poplatky za stravu

za deňza mesiac
Výška stravnej jednotky:3,50 €70 €
Z toho platia
Nepredškoláci2,75 €55 €
Predškoláci BEZ dotácie na stravu2,75 €55 €
Predškoláci S dotáciou na stravu1,45 € (dotácia 1,30 €) 29 € (dotácia 26 €)

Predškoláci majú nárok na dotáciu ak dosiahli 6 rokov a ani jeden rodič nežiada na dieťa daňový bonus.

Poznámka: daňový bonus je väčšinou výhodnejší – 70 €/mes oproti dotácii 1,30 € × počet dní, ktoré bolo dieťa v škôlke na obede.

Platby posielajte na účet SK41 0200 0000 0029 2912 9355, do správy pre prijímateľa uviesť meno dieťaťa.

Platby za súrodencov posielajte samostatne.

Používame kreditový systém. Z poslaných peňazí sa odratáva za objednané jedlo. Na edupage môžete vidieť priebežný stav. Platby sú spracúvame 2x mesačne. Peniaze posielajte tak, aby bol kladný zostatok. Na konci roka prípadný preplatok buď vrátime alebo prevedieme do ďalšieho roka.

Príklady:

  1. Platba mesačným trvalým príkazom: Nastavíte platbu 55 € mesačne, na konci roka vyriešime prípadný preplatok
  2. Platba štvrťročným trvalým príkazom: Nastavíte platbu 165 € raz za 3 mesiace, na konci roka vyriešime prípadný preplatok
  3. Ručné platby každý mesiac: na konci mesiaca pošlete platbu na ďalší mesiac, od 55 € odrátate zostatok kreditu na účte (podľa počtu odhlásených obedov a počtu dní v mesiaci).