Letná prevádzka

Počas letných prázdnin bude prevádzka Materskej školy sv. Filipa Neriho nasledovná:

01. 07. 2022 – 31. 07. 2022 bude prevádzka zabezpečená pre vopred prihlásené deti na dochádzku počas leta. V tento mesiac bude prevádzková doba Materskej školy sv. Filipa Neriho od 7.30 do 16.30 (prevádzka bez zberných tried).

01. 08. 2022 – 31. 08. 2022 bude prerušená prevádzka z dôvodu čerpania dovoleniek a hygienického zabezpečenia nového školského roka.

Materská škola sv. Filipa Neriho znovu otvorí svoje brány v novom školskom roku 2022/2023 v pondelok 05. 09. 2022 o 7.00 hod.